martes, 22 de septiembre de 2015

Curs de Teologia 2015-2016 a Barcelona (Catalunya)

 
Amb aquest tercer any arribarà a terme el treball desenvolupat entorn a la Iconologia, a més d’ aprofundir en totes les àrees del coneixement teològic que li són contingents.
 
Els aspectes conceptuals de la matèria desenvolupats en el primer any, complementats en el segon, en inserir-los dins del seu desenvolupament històric, filosòfic, polític i eclesiàstic, permetran treballar els aspectes conclusius de la matèria.
 
Un total aproximat de cent unitats lectives, la seva aprehensió i reflexió, ens asseguren al capdavall d’aquest tercer any una formació i coneixement de la Teologia de la Imatge, permetent-nos correlacionar-la amb altres subjectes del coneixement filosòfic i teològic.
 
 
 
 
Tots els dijous de 19:30h a 21:00
Carrer Aragó, 181 – Barcelona
Tel. 659444764